תמונות

"הגבוהים שלנו יודעים לרוץ". פראחוסקי (אלן שיבר)