תמונות

האם הנבחרת תפתח ברגל ימין את ההכנה? כספי (איגוד הכדורסל)