תמונות

בורנשטיין על הדשא באשדוד, במכבי ישתמשו בזה כטיעון מרכזי