תמונות

עוד נקודת ציון. הכסאות שיהיו באצטדיון החדש