תמונות

שלג, קר, בית ספר, שדה כפר עציון צילום: בית ספר שדה כפר עציון