תמונות

אך הוא לא הצליח להתגבר על הכאבים וירד פצוע (משה חרמון)