תמונות

לכל אורך היבשת הוא הבקיע, הערב זה הגיע לשיא