תמונות

כיאל בנבחרת. הצעת החוק מעוררת תרעומת (שי לוי)