תמונות

האם הייתם עוזרים לקשיש שננטש? צילום: מתוך הבוקר של קשת