תמונות

יוני ארליך. הכנה אחרונה לפני הדייויס (אלעד ירקון)