תמונות

צניחה בקורס טיס 1 צילום: יונתן זלק, אתר חיל האוויר