תמונות

הכח/עמידר הבטיחה עונה נוספת בלאומית (שי לוי)