תמונות

תערוכות בוגרים, המכללה למינהל, עבודה של מוריאל קאופמן, צילום מוריא צילום: מוריאל קאופמן