תמונות

ניבאלדו יורד מהמגרש. בחוץ לחודש (עמית מצפה)