תמונות

אלישע הערב באימון. "יש פה פוטנציאל גדול" (זיו אברג'יל)