תמונות

רן בן שמעון ודוד לב. הדיין התחשב במאמן קרית שמונה (איתי ישראל)