תמונות

חוצה ישראל-רחל אליאור צילום: הטלוויזיה החינוכית