תמונות

דיבר בסלולרי ונפל לתוך פסי רכבת צילום: יוטיוב