תמונות

תמוז מול יחיאל. פריצות נפלאות באגף (שי לוי)