תמונות

מדוכא, מתוסכל, רוצה כבר לחזור. ג'יימס (אלן שיבר)