תמונות

יכול להיות מרוצה. שטילוב (gettyimages) צפו בתרגיל הקרקע הנהדר