תמונות

מטיל פחד על כל מי שניגש עם מיקרופון (getty)