תמונות

יוצאים מהארון ומקדמים סובלנות צילום: מתוך חי בלילה