תמונות

יהיה מוכן בזמן? הכניסה לפארק האולימפי (gettyimages)