תמונות

עופר ורטה. אשדוד מחפשת יציבות בליגה (גיא בן זיו)