תמונות

ניצח את המלך החימר, פעמיים בשנה. פוניני (gettyimages)