תמונות

לוין ופרויליך, נכנסו לבית הזהב (עמית שיסל, איגוד השייט)