תמונות

אבי לוי - תמונות ילדות - בתנועת הנוער צילום: תומר ושחר צלמים