תמונות

דוראנט ופרקינס. הת'אנדר מזכירים נשכחות (getty)