תמונות

פניני, אנדרסון ופרקינס באימון. לפניני יהיה זה מפגש עם האקסית (שרון