תמונות

סבע מאוכזב, תמונה שהפכה לשגרה (מגד גוזני, וואלה)