תמונות

התמונה הקבוצתית של בני יהודה. &"המטרה היא המקום השלישי&" (משה חרמו