תמונות

אלישע לוי וגיורגי דרסיליה. הרכב חסר מול בית&"ר (עמית מצפה)