תמונות

צעד חשוב להישארות. פאלושי וקייבו (GETTYIMAGES)