תמונות

אברהם חסנו שנרגם באבנים ליד חברון ונדרס למוות צילום: