תמונות

בן בסט ומיטרוביץ'. אחד חזר מצרפת, השני חזר לעניינים (אלן שיבר)