תמונות

דני עמוס רואה את הכדור שהוא הדף הולך לקורה (יניב גונן)