תמונות

פפאלוקאס שומר באמצעות מוטת ידיו (יניב גונן)