תמונות

גם הוא ברח לוונגר בין הידיים (gettyimages)