תמונות

"תנו כבוד לבניון, אבל שחקו אגרסיבי". קורצקי (אלן שיבר)