תמונות

דונגה לא מוותר עליו. רוביניו (gettyimages)