תמונות

שאול מזרחי מנכ"ל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומ צילום: חדשות 2