תמונות

לא חגג יותר מדי ב-2010/2011, קולאוטי (אלן שיבר)