תמונות

משחקים פטריוטיים. נתניה תיענש על מחאת האוהדים?