תמונות

טכנאי גרעין - כור גרעיני, בושהאר, אירן צילום: AP