תמונות

דאוסן. נשאר כתום, לפחות בינתיים (אלן שיבר)