תמונות

יאבד את המקום השלישי? פרנקו (צילום: אלן שיבר)