תמונות

לאונרדו ברלין, קניות בברלין, קרדיט פ.ר.ם תקשורת צילום: פ.ר.ם תקשורת