תמונות

נוי פורר לשימוש פז"ם בלבד צילום: ליאור עפרון