תמונות

בית הנופש של דיאנה, צוק צילום: engelvoelkers.com